Viktig information från Agunnarydsstiftelsen

Tillsynsmyndigheten för stiftelser (Länsstyrelsen i Skåne) har fått in en anmälan där det begärs att Agunnarydsstiftelsen ska granskas. Anmälan kommer från en privatperson i Agunnaryd som ifrågasätter styrelsens kompetens, huruvida vi klarar förvaltningen av stiftelsen och om vi verkligen tolkar stadgarna korrekt. Det riktas också kritik mot många av de projekt som stiftelsen satsat på tillsammans med bygdens föreningar.

Styrelsen beklagar givetvis den uppkomna situationen, då vi nu får lägga fokus på detta i stället för att fortsätta utveckla Agunnaryd. Styrelsen är samtidigt trygg med att vi förvaltar stiftelsen på det sätt som Ingvar önskade och att denna förvaltning har stöd i stadgarna. Styrelsen har inte någonting att dölja och kommer att redovisa sin förvaltning av stiftelsen i tillsynsärendet.

Stiftelsen återkommer med information när tillsynsärendet är avslutat. Under tiden denna process pågår kommer stiftelsen inte behandla några nya ansökningar.

Styrelsen för Agunnarydsstiftelsen

En levande & attraktiv landsbygd

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

 

Läs mer om stiftelsens ändamål >