Information från Agunnarydsstiftelsen

Gällande den anmälan som gjordes mot Agunnarydsstiftelsen i november har tillsynsmyndigheten nu meddelat följande:
”Länsstyrelsen finner inte att stiftelsen brutit mot stiftelsens stadgar eller mot stiftelselagen och avslutar därför ärendet utan någon ytterligare åtgärd än detta meddelande.”

Stiftelsens styrelse har hela tiden varit trygg med att vi förvaltar stiftelsen på det sätt som Ingvar önskade och att denna förvaltning har stöd i stadgarna. Därför är tillsynsmyndighetens beslut förväntat. Stiftelsen kommer nu tillsammans med Agunnaryds alla engagerade föreningar och andra aktörer att fortsätta arbeta för en positiv utveckling i Agunnaryd.

Styrelsen för Agunnarydsstiftelsen

En levande & attraktiv landsbygd

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

 

Läs mer om stiftelsens ändamål >