Renovering av bygdegårdens ventilation m.m.

: 2013

Som en delfinansiering av bygdegårdens renovering av ventilation samt diverse köksutrustning har ett bidrag på ca 65 000 kr betalats ut.