Skytteföreningens anskaffning av nya luftgevär

: 2014

Agunnaryds Skytteförening har fått ett bidrag på ca 19 000 kr som kostnadstäckning för investeringar i samband med anskaffande av CO2-vapen till luftgevärsskytte för ungdomar.