Barnartist till Agunnaryds Sommarfest

: 2016

Agunnaryds Kolarförening beviljas ett bidrag på 15 000 kr för delfinansiering av barnartisten Häjkon Bäjkon vid Agunnaryds Sommarfest 2016. Bidraget kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.