Vision brandstation

: 2016

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn har fått ett bidrag för att genomföra en förstudie kring möjligheterna till att renovera eller bygga en ny brandstation i Agunnaryd. Förstudien ska ta fram ett förslag på utformning, kostnad och finansieringsplan.