Glorious future. Have a nice visit in England!

: 2018

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till ungdomarna i klass 6 som till sommaren avslutar sin tid på Agunnarydsskolan. Genom sitt goda arbete inom den internationella profilen har de varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att de redigt ska få chans att testa sina ”verktyg för att möta världen” vill Agunnarydsstiftelsen bjuda dem på en studieresa till England.

Kontaktperson: Eva Axelsson, Agunnarydskolan