CrossNature

: 2018

AIF beviljas 33 000 kr i bidrag för att utbilda instruktörer för gruppträningsformen CrossNature. Spännande initiativ som breddar föreningens verksamhet.

Läs mer om CrossNature: http://www.crossnature.se/

Kontaktperson: Josefin Granrot