Konsert med Gladys Del Pilar

: 2019

Röda Korset i Agunnaryd beviljas 50 000 kr i bidrag för att täcka kostnader för gage, resor, logi och förtäring för artister och andra medverkande i samband med en konsert i Agunnaryds Kyrka.

Kontaktperson: Eva Nilsson, Agunnaryds Räda Kors-krets