Markarbeten vid idrottsplatsen

: 2019

Agunnaryds IF beviljas 73 000 kr i bidrag som kostnadstäckning för diverse markarbeten samt att flytta en lagringscontainer på idrottsplatsen.

Kontaktperson: Rolf Nilsson, Agunnaryds IF