Marknadsföring lanthandeln

: 2020

Lanthandeln i Agunnaryd AB beviljas 47 400 kr i bidrag för att genomföra marknadsföringsinsatser som syftar till att förbättra lönsamheten.