Efterskänkt lån lanthandeln

: 2021

Som ett corona-stöd efterskänker Agunnarydsstiftelsen ett lån på 300 000 kr till Lanthandeln i Agunnaryd AB.

Kontaktperson: Lars Kindesjö, Lanthandeln i Agunnaryd AB