Annonsblad, hemsida samt välkomstkassar

: 2022

Agunnaryds Sockenråd beviljas bidrag på 83 000 kr för kostnader relaterat till kommunikation i form av annonsblad, hemsida samt välkomstkassar till nyblivna Agunnarydsbor.

Kontaktperson: Roos Hogervorst, Agunnaryds Sockenråd