Kryddad vardag på Agunnaryds skola och förskola

: 2014

För att stimulera nytänkande kring projekt, investeringar eller aktiviteter har ett bidrag på ca 70 000 kr till Agunnaryds skola och förskola. På skolans och förskolans initiativ kommer pengarna under 2014-2015 bl.a. användas till barnteater, djurparksbesök, studieresa till Kreativum i Karlshamn, extra litteratur, ljud- och bildanläggning samt gitarrer.

Handdator lanthandeln

: 2014

Agunnaryds Lanthandel har fått ett bidrag på ca 4 000 kr som delfinansiering av en handdator som kan användas vid t.ex. inventering.

Sockenrådets Sponsringsfond

: 2014

Agunnaryds Sockenråd har fått ett bidrag på 20 000 kr för att genom egna insatser marknadsföra Agunnaryd samt att administrera individers och föreningars insatser för marknadsföring av Agunnaryd.

Stöd till områden i socknen där fiberutbyggnaden blir dyrast

: 2014

fiber-2014

LRF:s fiberavdelning har fått ett stöd på 500 000 kr för att kunna fortsätta att stödja de olika byalagens arbete med att gräva ner fiberslang i Agunnaryd. Detta enligt den syn på solidarisk lösning som funnits under de ca 4 år som fiberprojektet drivits i socknen. Målet i fiberprojektet har hela tiden varit att kapa kostnaderna för de fastigheter som får det dyrast att ansluta – en rättviseprincip som Agunnarydsstiftelsen även fortsättningsvis stöttar sitt beslut på. Förhoppningen är att skapa tillräckligt gynnsamma förhållande för fiberanslutning i hela socknen.

C-körkort till frivillig brandman

: 2014

Agunnarydsstiftelsen har beslutat att ge Agunnaryds Frivilliga Brandvärn ett bidrag på 12 000 kr för delfinansiering av ett C-körkort till en frivillig brandman då det ökar chansen att brandbilen kan rulla vid larm. Ju fler brandmän i brandvärnet som kan köra brandbilen, desto större chans är att man kan rulla på larm. Därmed ökar vi tryggheten i Agunnaryd med omnejd.

A-öl, en pilotstudie inom A-ölskonsortiet

: 2014

A-ölkonsortiet vill undersöka och i skrift sammanställa förutsättningarna för att Agunnaryd ska kunna starta ett mikrobryggerie för framställning av lokal öl. För att genomföra denna pilotstudie har A-ölskonsortiet (kontaktperson Jonas Svensson) beviljats ett bidrag på 26 500 kr.

Samordnare av den Internationella profilen på Agunnaryds skola och förskola

: 2014

Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. I samband med skolstarten höstterminen 2014 startade Agunnaryds skola och förskola en Internationell profil. På skolan är läraren Anders Johansson utsedd till samordnare för den Internationella profilen, denna samordning finansieras fram till och med 20150630 med ca 60 000 kr.

Synliggörande av Internationell profil på skolan

: 2014

Agunnarydsskolan har fått ett bidrag på 25 000 kr för att synliggöra för elever och förskolebarn att de går på en skola/förskola med internationell profil. Personalen på skolan har beslutat att starta en internationell profil på skolan med start hösten 2014. Visionen för den internationella profilen på Agunnaryds skola och förskola är ”Vi ger barnen och eleverna på Agunnarydsskolan verktyg för att möta världen”.

Nya badbryggor till Stockaland

: 2014

Agunnaryds Sockenråd har fått ett bidrag på 50 000 kr för att tillsammans med Föräldraföreningen anskaffa nya bryggor till badplatsen Stockaland.

1 2