E-post:
info@agunnarydsstiftelsen.se

Postadress:
Agunnarydsstiftelsen
Lammakulla Östergård 1
341 77 AGUNNARYD

Tel:
070-626 30 64
Bengt Nilsson, ordförande

 

Läs om Agunnarydsstiftelsens hantering av personuppgifter och integritetspolicy här >


Agunnarydsstiftelsens styrelse och övriga uppdrag

Bengt Nilsson
Ordförande (2011-)
AGUNNARYD


Heidi Åsland
Vice ordförande (2011-)
AGUNNARYD


Mikael Andersson
Kassör (2011-)
AGUNNARYD


Josefin Granrot
Ledamot (2020-)
AGUNNARYD

Lars Danielsson
Ledamot (2018-)
AGUNNARYD


Stig Petersson
Lekmannarevisor (2019-)
AGUNNARYD


Stefan Roubert
Aukoriserad revisor
Michael Brunosson, KPMG
BOX 857
341 18 LJUNGBY

Tidigare styrelseledamöter och övriga uppdrag

Benny Lindahl, ledamot (2011-2017)
Bertil Granrot, lekmannarevisor (2011-2018)
Katarina Aronsson, ledamot (2011-2019)