Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd via Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi att Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Ingvar Kamprad stipulerat.

Guldkant till Agunnaryds pensionärsförening

: 2020

Agunnaryds SPF Seniorerna beviljas ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget kan t.ex. användas till material och aktiviteter som sätter guldkant på verksamheten inom föreningen under 2020.

Årliga guldkantspengar betalas ut till Agunnarydskolan/förskolan samt till Agunnaryds pensionärsförening och syftar till att skapa mervärde för unga och äldre Agunnarydsbor.

Sand till beachvolleybollplanen

: 2020

Agunnaryds IF beviljas 7500 kr i bidrag för påfyllning av sand på beachvolleybollplanen vid Stockaland.

Kontaktperson: Emil Svanberg, AIF

Utrustning till lanthandeln

: 2020

Lanthandeln i Agunnaryd AB beviljas 28 995 kr i bidrag. Bidraget ska användas till investeringar i utrustning som utvecklar verksamheten och servicen till de som besöker butiken. Bidraget motsvarar 50 % av kostnaden, resterande del av investeringen finansieras via bidrag beviljat av Länsstyrelsen/Jordbruksverket.

Kontaktperson: Lars Kindesjö, Lanthandeln i Agunnaryd AB

Träningsglada barn AIF

: 2020

Agunnaryds IF beviljas 15 000 kr i bidrag för att för att skapa samhörighet och gruppkänsla genom att alla träningsglada barn ska få en egen träningströja med AIF-logga. Dessutom kan bidraget användas för att komplettera utrustning (bollar, m.m.) som behövs för att möta det stora intresset. Bidraget till AIF kommer från Majbackens donation till stiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Anders Johansson, AIF

Marknadsföring lanthandeln

: 2020

Lanthandeln i Agunnaryd AB beviljas 47 400 kr i bidrag för att genomföra marknadsföringsinsatser som syftar till att förbättra lönsamheten.

Distansundervisning på Agunnarydskolan

: 2020

I en extraordinär situation där elever måste vara hemma från skolan har Agunnarydsstiftelsen beslutat att förmedla en gåva till Agunnarydskolan. Gåvan består av utrustning som möjliggör för lärarna att bedriva distansundervisning. För att genomföra detta ger Agunnarydsstiftelsen ett uppdrag till RH-Konsult att i samråd med Agunnarydskolan köpa in och starta upp tekniska utrustning som behövs (kamera, mikrofon, m.m.). Beslutet gäller för en summa upp till 15 000 kr för utrustning, samt därutöver överenskommen tid för RH-konsult som faktureras stiftelsen.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, Rektor Agunnarydskolan

Agunnarydselever upplever Stockholm

: 2020

Agunnarydskolans Föräldraförening beviljas 45 591 kr för att genomföra en resa till Stockholm för eleverna i klass 5-6. Bidraget ska användas i linje med det som angavs i ansökan daterad 2020-02-21.

Kontaktperson: Jessica Ström, Agunnarydskolans Föräldraförening

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2020

: 2020

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på totalt 25 000 kr. Bidraget ska användas till material, resor och/eller aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för förskolebarn och elever under 2020. Bidraget finansieras delvis från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, rektor Agunnarydskolan

Elmtåsa Ängslada

: 2020

Föreningen Elmtåsa Ängslada beviljas 10 000 kr i bidrag för att genomföra en festlighet vid Elmtåsa Ängslada under sommaren 2020. Dessutom beviljas föreningen ett lånelöfte om 61 000 kr för att täcka kostnaderna under genomförandetiden av takbyte.

Kontaktperson: Anders Aronsson, Elmtåsa Ängslada

Välkommen till Agunnaryd!

: 2020

Agunnaryds Sockenråd beviljas 17 032 kr i bidrag som ska täcka kostnader för välkomstkassen som delas ut till alla hushåll i Agunnaryds socken där det finns med minst en nyinflyttad person. Som nyinflyttad räknas i detta fall person som flyttar in från annan ort, samt Agunnarydsungdomar som skaffar sitt första egna boende.

Kontaktperson: Jonas Carlsson, Agunnaryds Sockenråd

1 2 3 4 12