Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Utveckling av lärmiljöer på skolan

: 2021

Agunnarydsstiftelsen eftersträvar att tillsammans med Ljungby kommun finna former för att utveckla Agunnarydskolan till en attraktiv och modern skola på landsbygden. Agunnarydskolan beviljas därför 91 334 kr i bidrag för att i ett klassrum skapa nya lärmiljöer som främjar barnens och pedagogernas vardag i skolan.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, rektor, Agunnarydskolan

Projektering – brandgarage och aktivitetshus

: 2020

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, i samverkan med fler föreningar, beviljas 150 000 kr i bidrag att användas till konsultkostnader för projektering inför eventuell nybyggnation av brandgarage samt aktivitetshus.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Restaurering stenvalvsbro

: 2020

Ramsås-Tjurkö vägsamfallighet beviljas 20 000 kr i bidrag för att täcka halva kostanden av restaurering av valvbron vid Tjurkö kvarn.

Kontaktperson: Arne Lundin, Ramsås-Tjurkö vägsamfallighet

Upprustning badplats Stockaland

: 2020

Agunnaryds sockenråd beviljas 14 725 kr kr i bidrag för diverse kostnader kopplat till en upprustning av badplatsen Stockaland inför badsäsong 2021.

Kontaktperson: Jonas Carlsson, Agunnaryds Sockenråd

Halloween-disco

: 2020

Agunnarydskolans Föräldraförening beviljas härmed 1000 kr i bidrag för att anordna ett Halloween-disco i gymnastiksalen. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Nelli Kristiansson, Föräldraföreningen

Robustare kassasystem lanthandeln

: 2020

Lanthandeln i Agunnaryd AB beviljas 13 725 kr i bidrag för att investera i ny datorutrustning för att få ett robustare kassasystem.

Kontaktperson: Lars Kindesjö, Lanthandeln i Agunnaryd AB

Guldkant till Agunnaryds pensionärsförening

: 2020

Agunnaryds SPF Seniorerna beviljas ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget kan t.ex. användas till material och aktiviteter som sätter guldkant på verksamheten inom föreningen under 2020.

Årliga guldkantspengar betalas ut till Agunnarydskolan/förskolan samt till Agunnaryds pensionärsförening och syftar till att skapa mervärde för unga och äldre Agunnarydsbor.

Sand till beachvolleybollplanen

: 2020

Agunnaryds IF beviljas 7500 kr i bidrag för påfyllning av sand på beachvolleybollplanen vid Stockaland.

Kontaktperson: Emil Svanberg, AIF

Utrustning till lanthandeln

: 2020

Lanthandeln i Agunnaryd AB beviljas 28 995 kr i bidrag. Bidraget ska användas till investeringar i utrustning som utvecklar verksamheten och servicen till de som besöker butiken. Bidraget motsvarar 50 % av kostnaden, resterande del av investeringen finansieras via bidrag beviljat av Länsstyrelsen/Jordbruksverket.

Kontaktperson: Lars Kindesjö, Lanthandeln i Agunnaryd AB

1 2 3 4 5 6 14