Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd via Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi att Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Ingvar Kamprad stipulerat.

Brandbil

: 2018

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 250 000 kr i bidrag samt 200 000 kr i lån för delfinansiering av liten brandbil. Denna mindre brandbil ska användas som komplement till den stora brandbilen med tanke på att fler och fler larm handlar om akuta sjukdomsfall – där minuter och sekunder kan vara livsavgörande.

Tillbyggnad bygdegården

: 2018

Agunnaryd Invest AB lämnar ett bidrag på 1 400 000 kr för tillbyggnad av Agunnaryds Bygdegård, etapp 1 “bakom scenen”. Utöver bidraget lämnar Agunnarydsstiftelsen ett lånelöfte på upp till 600 000 kr. Dessutom reserverar Agunnarydsstiftelsen 700 000 kr i bidrag för etapp 2 “köket”. Löftet om bidrag för etapp 2 gäller under förutsättning att bygdegårdsföreningen beviljas bidrag från Ljungby kommun och Boverket.

Förlustgaranti Sommarfesten

: 2017

Agunnaryds Kolarförening har fått ett förlustbidrag på 112 000 kr för att täcka förlusten i samband med Agunnaryds Sommarfest 2017.

PULS i skolan

: 2017

Agunnaryds skola får ett bidrag på 23 000 kr. Bidraget ska användas för att delfinansiera pulsutrustning. PULS är ett koncept där elever vara fysiskt aktiva i 20 minuter i området kring 60 % av individens maximala puls. Syftet är att det ska leda till elever med bättre kondition, elever som blir friskare, elever som får bättre aptit, elever som blir mer aktiva, elever som utvecklar sin hjärna, vilket leder till smartare elever som presterar bättre i skolan.

Samordnare skolans internationella profil

: 2017

Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. I samband med skolstarten höstterminen 2014 startade Agunnaryds skola och förskola en Internationell profil. På skolan är läraren Anders Johansson utsedd till samordnare för den Internationella profilen, denna samordning finansieras av Agunnarydsstiftelsen även under läsåret 2017/2018.

Nya kylar i lanthandeln

: 2017

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening beviljas 153 600 kr i bidrag samt 153 600 kr i lån för investeringar i ny kylanläggning samt övervakningskameror i lanthandeln. Lånet (motsvarande halva investeringskostanden) betalas tillbaka när bidrag från Länsstyrelsen betalats ut.

Agunnaryd på nätet

: 2017

Agunnaryds Allehanda beviljas 20 000 kr i bidrag för projektet “Effektivisering och felavhjälpning av Agunnaryd på nätet”. Hemsida, e-postadresser och arkiv av Agunnaryds Allehanda.

Agunnarydselev då, nu och i framtiden

: 2017

Agunnaryds Hembygdsförening beviljas 20 000 kr i bidrag för att genomföra en filmproduktion inom projektet “Agunnarydselev då, nu och i framtiden”.

Projektet genomförs i samverkan mellan Agunnaryds Hembygdsförening, Agunnarydskolans elever samt Agunnaryds pensionärsförening.

Kontaktperson: Gunvor Karlsson, Agunnaryds Hembygdsförening

1 2 3 4 5 6 7 12