Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd via Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi att Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Ingvar Kamprad stipulerat.

PULS i skolan

: 2017

Agunnaryds skola får ett bidrag på 23 000 kr. Bidraget ska användas för att delfinansiera pulsutrustning. PULS är ett koncept där elever vara fysiskt aktiva i 20 minuter i området kring 60 % av individens maximala puls. Syftet är att det ska leda till elever med bättre kondition, elever som blir friskare, elever som får bättre aptit, elever som blir mer aktiva, elever som utvecklar sin hjärna, vilket leder till smartare elever som presterar bättre i skolan.

Samordnare skolans internationella profil

: 2017

Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. I samband med skolstarten höstterminen 2014 startade Agunnaryds skola och förskola en Internationell profil. På skolan är läraren Anders Johansson utsedd till samordnare för den Internationella profilen, denna samordning finansieras av Agunnarydsstiftelsen även under läsåret 2017/2018.

Nya kylar i lanthandeln

: 2017

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening beviljas 153 600 kr i bidrag samt 153 600 kr i lån för investeringar i ny kylanläggning samt övervakningskameror i lanthandeln. Lånet (motsvarande halva investeringskostanden) betalas tillbaka när bidrag från Länsstyrelsen betalats ut.

Agunnaryd på nätet

: 2017

Agunnaryds Allehanda beviljas 20 000 kr i bidrag för projektet “Effektivisering och felavhjälpning av Agunnaryd på nätet”. Hemsida, e-postadresser och arkiv av Agunnaryds Allehanda.

Agunnarydselev då, nu och i framtiden

: 2017

Agunnaryds Hembygdsförening beviljas 20 000 kr i bidrag för att genomföra en filmproduktion inom projektet “Agunnarydselev då, nu och i framtiden”.

Projektet genomförs i samverkan mellan Agunnaryds Hembygdsförening, Agunnarydskolans elever samt Agunnaryds pensionärsförening.

Kontaktperson: Gunvor Karlsson, Agunnaryds Hembygdsförening

Nya avbytarbås till Ekvallen

: 2017

Agunnaryds Idrottsförening beviljas ca 20 000 kr i bidrag för materialkostnaden vid byggnation av nya avbytarbås vid Ekvallen.

Kontaktperson: Ulf Svensson, AIF

Familjedag vid bygdegården

: 2017

Agunnaryds Bygdegårdsförening får ett bidrag på max 15 000 kr som till del ska täcka kostnader för en aktivitet i samband med Familjedag vid Bygdegården den 6 juni. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Jonny Andersson, Agunnaryds bygdegårdsförening

Glorious future. Have a nice visit in England!

: 2017

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar er tid på Agunnarydsskolan. Genom ert goda arbete inom den internationella profilen har ni varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att ni redigt ska få chans att testa era ”verktyg för att möta världen” vill Agunnarydsstiftelsen bjuda er på en studieresa till England.

Kontaktperson: Eva Axelsson, Agunnarydskolan

Guldkant för Agunnaryds pensionärer

: 2017

Agunnaryds SPF får ett bidrag på 25 000 kr från Agunnarydsstiftelsen. Bidraget ska användas till t.ex. kursverksamhet, föreläsare samt delfinansiering till sådant som skapar mervärde för aktiviteter och resor anordnade av föreningen.

Kontaktperson: Margareta Björk, Agunnaryds SPF

1 2 3 4 5 6 7 11