Publicerat den: 2 Nov, 2017

Agunnaryds hembygdsförening har arbetat med skolprojektet Agunnarydselev då, nu och i framtiden sedan våren 2017 och vi har fortlöpande rapporterat om arbetet, främst i bygdens lokaltidning, Agunnaryds Allehanda, vilken utdelas gratis till alla hushåll i socknen. Det har varit ett privilegium och ytterst givande samarbete över ålders- och generationsgränserna och vi är stolta över att ha varit en del i ett större sammanhang, samt tacksamma att det funnits teknisk kompetens, kreativitet och fantasi som ledde fram till en beständig slutprodukt, med den avslutande filmen som ett påtagligt bevis och bestående minne över det fantastiska samarbetet.

> PDF ur Agunnaryds Allehanda nr 11 2017 (aktuella sidor) utgör en kortare sammanfattning av skolprojektet i sin helhet under 2017.

Agunnarydskolan nu & då – Filmtrailer

Originalfilmen är ca 25 minuter lång och utspelas i både nu och dåtid. Den ligger på ett USB-minne. Bifogat på USB är även ett 60-tal skolfoton från början av 1900-talet, fram till att skolkatalogerna ersatte klassfotona. Skolfotona ligger som PDF på samma USB-minne.

Kostnad för denna USB är 150 kr. Portokostnad tillkommer vid försändelse.
Vill man ha enstaka äldre originalfoton kan det beställas från föreningen.

Projektet har krävt anslag från flera aktörer, vilka redovisas på sid 2 i PDF. Utan deras hjälp och intresse hade inte arbetet kunna genomföras, varför vi uttalar ett varmt Tack till samtliga sponsorer: Agunnarydsstiftelsen, Leader Linné, POZ MEDIA, Vuxenskolan, Agunnarydskolan, SPF-seniorerna, samt styrelsemedlemmar i Agunnaryds Hembygdsförening.

 

Projektansvarig:
Gunvor Karlsson, Agunnaryds Hembygdsförening

E-post: gunvor@agunaryd.se
Tel: 070 391 33 62