Barnaktivitet vid Landsbygdens dag

: 2015

Agunnaryds Sockenråd har fått ett bidrag på 3 000 kr för att anordna en aktivitet för barnen i samband med Landsbygdens dag. Bidraget kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.