Elkabel till reservkraft till drivmedelsstationen

: 2015

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har fått ca 10 000 kr i bidrag för att gräva ner en elkabel mellan reservkraftverket och bensinsationen vid lanthandeln.