Musikutrustning samt marknadsföring av trubadurverksamhet

: 2015

Agunnarydsungdomarna Jakob och Vilma har fått ett bidrag på ca 12 000 kr för inköp av högtalaranläggning och hemsideproduktion för att utveckla sin trubadurverksamhet.