Guldkant för Agunnaryds pensionärer

: 2017

Agunnaryds SPF får ett bidrag på 25 000 kr från Agunnarydsstiftelsen. Bidraget ska användas till t.ex. kursverksamhet, föreläsare samt delfinansiering till sådant som skapar mervärde för aktiviteter och resor anordnade av föreningen.

Kontaktperson: Margareta Björk, Agunnaryds SPF