Marknadsföringsbidrag Sommarfesten

: 2017

Agunnaryds Kolarförening beviljas ett bidrag på 25 000 kr för marknadsföring av Agunnaryds Sommarfest 2017.