Investeringar i Granntrygghet Agunnaryd

: 2018

Granntrygghet Agunnaryd beviljas 24 000 kr i bidrag för investeringar i utrustning som underlättar arbetet med grannsamverkan i Agunnaryds socken.

Kontaktperson: Johnny Spijk, Granntrygghet Agunnaryd