Lån till lanthandeln

: 2019

Agunnarydsstiftelsen stöttar den nya organisationen för affärsrörelsen genom att bevilja ett lån till Lanthandeln i Agunnaryd AB (som ägs av Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening). Lantandeln i Agunnaryd AB kommer jobba aktivt för att söka stöd från andra bidragsgivare som specifikt syftar till att utveckla affärsrörelser på landsbygden. Avstämningar kommer göras löpande för att utvärdera bolagets ekonomi.

Kontaktperson: Lars Kindesjö, Lanthandeln i Agunnaryd AB