Installation av larm i lanthandeln

: 2020

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening beviljas 38 000 kr i bidrag för installation av inbrottslarm, brandlarm och överfallslarm i lanthandeln.

Kontakperson: Eva Jönsson, ALEF