Elmtåsa Ängslada

: 2020

Föreningen Elmtåsa Ängslada beviljas 10 000 kr i bidrag för att genomföra en festlighet vid Elmtåsa Ängslada under sommaren 2020. Dessutom beviljas föreningen ett lånelöfte om 61 000 kr för att täcka kostnaderna under genomförandetiden av takbyte.

Kontaktperson: Anders Aronsson, Elmtåsa Ängslada