Visningskupa biodling

: 2022

Agunnaryds Biodlarförening beviljas 30 000 kr i bidrag för omkostnader för att bygga en visningskupa vid friluftsområdet Agunnarydsdammarna.

Kontaktperson: Hans Hansson, Agunnaryds Biodlarförening