Stiftelsen kan lämna bidrag eller lån såväl på eget initiativ som efter ansökningar till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling.

Stiftelsens avkastning får utdelas eller lånas ut för uppfyllande av Stiftelsens ändamål.

Det går bra att kontakta någon i styrelsen för att diskutera en idé till projekt, aktivitet eller investering.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryd.

Ladda ner vår ansökningsblankett:

> Ansökan-Agunnarydsstiftelsen (PDF)
> Ansökan-Agunnarydsstiftelsen (Word)

 

Läs mer om stiftelsens ändamål >