Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda. Det är här det händer. För vissa fungerar kanske stödet från Stiftelsen ”bara” som smörjmedel, för andra kanske stödet är helt avgörande för genomförandet. Men en sak är säker – det allra viktigaste är engagemanget och initiativförmågan. Leve det!
Här publiceras reportage där de som fått stöd av Agunnarydsstiftelsen med egna ord beskriver nyttan med det stödet avser.

Filter Projects