Studieresa för klass 6

: 2022

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar er tid på Agunnarydskolan. Genom ert goda arbete på skolan har ni varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att ni tillsammans ska få ett redigt bra gemensamt minne från er skolgång i Agunnaryd bjuder Agunnarydsstiftelsen på en studieresa. Agunnarydsstiftelsen har beslutat att ge ett bidrag på ca 7000 kr för de kostnader som studieresan till Karlskrona motsvarar.

Kontaktperson: Janina Pedersen, Agunnarydskolan

Familjedag vid bygdegården 2022

: 2022

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegården.

Kontaktperson: Johnny Andersson, Agunnaryds Bygdegårdsförening

Kia’s Fotvård

: 2022

Kia’s fotvård, Kerstin Grundahl, beviljas 20 000 kr i bidrag för marknadsföring samt diverse kostnader i samband med uppstart av verksamheten med fotvård som bidrar till ökad service i Agunnaryd.

Kontaktperson: Kerstin Grundahl, Kia’s Fotvård

Agunnarydsritten 2022

: 2022

Växjö Distansryttarklubb beviljas 10 000 kr i bidrag för diverse omkostnader i samband med distanstävlingen Agunnarydsritten 2022.

Kontaktperson: Sara Henriksson, Växjö Distansryttarklubb

Fortsatt stöd till fiberutbyggnad

: 2021

Agunnarydsstiftelsen reserverar 250 000 kr för fortsatt utbyggnad av fibernät i Agunnaryd. På fastigheten som ska anslutas måste det finnas fastboende för att stöd ska kunna erhållas. Agunnaryds LRF-avdelning administrerar såväl kontakt med fastighetsägare, fiberleverantör, och eventuella entreprenörer. Kontakta Agunnaryds LRF för eventuella frågor och information om möjligheter och övriga villkor.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryd LRF-avdelning

070-3463064

ingmar.ranglakop@gmail.com

Guldkant till Agunnaryds SPF 2021

: 2021

Agunnaryds SPF Seniorerna beviljas ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget kan t.ex. användas till material och aktiviteter som sätter guldkant på verksamheten inom föreningen under kommande året. Årliga guldkantspengar betalas ut till Agunnarydskolan/förskolan samt till Agunnaryds pensionärsförening och syftar till att skapa mervärde för yngre och äldre Agunnarydsbor.

Kontaktperson: Claes Ritzén, SPF Seniorerna Agunnaryd

Vi möts igen!

: 2021

I pandemins spår behöver vi inom Agunnaryds föreningar mötas igen – men vi ska träffas på ett säkert sätt utan att tränga ihop oss mer än nödvändigt.

Från nu (22 nov) och under hela 2022 erbjuder sig Agunnarydsstiftelsen att betala hyran när Agunnaryds föreningar har protokollförda möten i församlingshemmet eller bygdegården. Detta administreras genom att uthyrarna fakturerar stiftelsen direkt – ingen ansökan behövs. När ni bokar lokalen så uppge att det är ett möte där stiftelsen betalar hyran.

Erbjudandet gäller till alla föreningar i Agunnaryd vid t.ex. styrelsemöte, årsmöte, samverkansmöte eller arbetsgruppsmöte (dock ej religiösa eller partipolitiska föreningar som enligt stiftelsen stadgar inte kan erhålla stöd). I de fall det förekommer inköpt fika/mat förutsätts det att föreningen köper det från lanthandeln eller annan lokal aktör.

Genom att använd våra gemensamma lokaler och handla lokalt bidrar vi alla med att utveckla vårt Agunnaryd!

Vid frågor:

info@agunnarydsstiftelsen.se

Hjärta Agunnaryd

: 2021

Agunnarydsstiftelsen satsar 200 000 kr på projektet ”Hjärta Agunnaryd”. Projektet avser att placera ut ca 10 st hjärtstartare på strategiska platser i Agunnaryd. Hjärtstartarna ska placeras lätt tillgängligt för alla i avsedda värmeskåp utomhus, t.ex. på hus- eller ladugårdsväggar. När olyckan är framme behöver vi hjälpas åt! Inom projektet kommer det också genomföras D-HLR-utbildningar samt samordning av registrering till tjänsten SMS-livräddare. Målet är att det ska finnas minst 50 st SMS-livräddare i Agunnaryd socken. Projektet ”Hjärta Agunnaryd” är en samverkan mellan SPF Seniorerna Agunnaryd, Agunnaryds LRF-avdelning, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn Noréns Säkert AB samt Agunnarydsstiftelsen.

Läs mer här:

Hjärta Agunnaryd

Kontaktperson:

Ingmar Nilsson, Agunnaryds LRF samt Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Claes Ritzén, Agunnaryds SPF

Förbättringar och tillgänglighetsanpassning bygdegården

: 2021

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 180 000 kr för förbättringar och tillgänglighetsanpassning i lokalen, såsom akustikplattor för förbättrad ljudmiljö, ny ljud- och bildanläggning i stora salen samt diverse snickeri- och målningsarbeten.

Kontaktperson: Johnny Andersson, Agunnaryds bygdegård

Chromebooks till årskurs 3

: 2021

Agunnaryds skola får ett bidrag på 16 000 kr för inköp av Chromebooks elevdator till årskurs 3.

Bakgrund: År 2016 finansierade Agunnarydsstiftelsen ett pilotprojekt där elever i Agunnarydskolans klass 4-6 fick varsin Chromebook att använda i undervisningen. Pilotprojektet fall väl ut och sedan dess tillhandahåller Ljungby kommun Chromebooks till alla elever i årskurs 4-6. Då Agunnarydskolan bedriver undervisning gemensamt för klass 3-4 beviljas nu bidrag så att även årskurs 3 har tillgång till elevdatorer för att underlätta undervisningen.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, rektor Agunnarydskolan

1 2