Attraktiv idrottsplats

: 2013

Agunnaryds Idrottsförenings har fått ett bidrag på ca 255 000 kr för satsning på en attraktiv idrottsplats. I första hand har man lagt ett fokus på att skapa en gemytlig miljö kring entré, kiosk, altan, och läktare.

Utrustning till servicerum i lanthandeln

: 2013

I samband med utbyggnad av café och servicerum tillkom ytterligare investeringsbehov i form av utrustning till de två servicerummen (frisör och fotvård) och Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har fått ett bidrag på ca 30 000 kr till detta.

Barnaktivitet vid Agunnaryds Lanthandel

: 2013

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har fått ett bidrag på 15 000 kr för att finansiera underhållning och aktiviteter för barn i samband med invigningen av tillbygget av lanthandlen.

Utställningen ”Utan en tråd”

: 2013

Projektgruppen ”Utan en Tråd” har fått ett bidrag på 20 000 kr som kostnadstäckning för en del av de kostnader som uppkom i samband med planering och genomförande av utställningen ”Utan en Tråd” i Agunnaryd under oktober 2013.

Profilering av Agunnarydsskolan

: 2013

Vår lokala skola är givetvis en viktig aktör för framtidens Agunnaryd. Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. Agunnaryds Sockenråd har därför fått ett bidrag på 9 000 kr för att i samverkan med Agunnarydsskolans personal samordna en förstudie för att undersöka om man kan skapa en engelskaprofilering. På det viset hoppas man kunna kombinera den gemytliga och trevliga byskolan, med att barnen förbereds att möta världen på ett naturligt sätt.