Solcellsanläggning på lanthandelns tak

: 2015

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening ett fått bidrag på 246 000 kr samt ett räntefritt lån för investering i solcellsanläggning på lanthandelns tak.

Reklamskyltar utmed väg 124 vid Marins

: 2015

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har fått ca 29 000 kr i bidrag för att sätta upp två stycken skyltar utmed länsväg 124 med reklam för Agunnaryds Lanthandel.

Agunnaryds länder

: 2015

Agunnaryds skola och förskola har fått ett bidrag på 10 000 kr till projektet Agunnaryds länder med avslutande publika världsutställning.

DSC01919-webb DSC01938-webb DSC01963webb

Hundevent – SM Agria unghundscupen

: 2015

Agunnaryds Hundevent har fått 55 000 kr i bidrag till försök att etablera ett i Agunnaryd årligt återkommande hundevent genom Svenska vallhundsklubbens SM-tävling ”Agria unghundscup”. Bidraget ska användas på ett sätt så att eventet synliggörs och blir publikt.

Samordnare av den Internationella profilen på Agunnaryds skola och förskola

: 2015

Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. I samband med skolstarten höstterminen 2014 startade Agunnaryds skola och förskola en Internationell profil. På skolan är läraren Anders Johansson utsedd till samordnare för den Internationella profilen, denna samordning finansieras av Agunnarydsstiftelsen även under läsåret 2015/2016 med ca 60 000 kr.

Drönare för produktion av foto och film från luften

: 2015
aguwebb_header
Flygpanorama över Agunnaryd

RH Media har fått ett bidrag på 19 000 kr som en delfinansiering av investering i en ny drönare för produktion av foto och film från luften. Agunnarydsstiftelsen uppskattar ambitionen från RH Media att som ung entreprenör fortsätta utveckla mediaföretagets verksamheten med Agunnaryd som bas.

 

Statustutredning av stenvalvsbron vid Tjurkö kvarn

: 2015

Projektet: ”Statustutredning av stenvalvsbron vid Tjurkö kvarn” har fått ett bidrag på 10 000 kr som delfinansiering för en utredning kring statusen för den kulturhistoriskt viktiga stenvalvsbron vid Tjurkö kvarn. Utredningens syfte är att fastställa brons kondition och eventuella behov av underhåll.

1 2