Skolan besöker IKEA Museum

: 2016

Agunnarydskolan beviljas bidrag som täcker kostnaden för två bussresor tur och retur till IKEA Museum i Älmhult för klass f-6. IKEA Museum tar kostnadsfritt emot Agunnarydskolans elever som en försöksgrupp som vid två tillfällen kommer få den unika möjlighet att få kunskap om IKEA:s och Smålands historia, kultur och design, samt inblick i produktionens villkor. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Agunnaryd goes underground

: 2016

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på 10 000 kr som stimulans till att kunna genomföra det publika projektet Agunnaryd goes underground. Måndagen den 24/10 infaller FN-dagen. Agunnaryds förskola och skola vill liksom förra året uppmärksamma denna dag med ett öppet hus där vi visar vår verksamhet och högtidlighåller FN-dagen och FN:s barnkonvention. Till detta öppna hus som äger rum på kvällen mellan kl. 17-20 är alla med intresse för förskolans och skolans verksamhet välkomna till oss.

Samordnare skolans internationella profil

: 2016

Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. I samband med skolstarten höstterminen 2014 startade Agunnaryds skola och förskola en Internationell profil. På skolan är läraren Anders Johansson utsedd till samordnare för den Internationella profilen, denna samordning finansieras av Agunnarydsstiftelsen även under läsåret 2016/2017.

Välkomstpaket till nyinflyttade

: 2016

Agunnaryds Sockenråd beviljas 44 500 kr i bidrag för att ta fram samt distribuera ett välkomstpaket till hushåll med nyinflyttade i Agunnaryds socken i projektet ”Ny i Agunnaryd – Välkommen hit!”.

Välkomstpaketet kommer bestående av en tygkasse med information om Agunnaryd, presentkort från Matöppet samt Ljuvligt, inbjudan till en After Work, samt diverse olika erbjudande och gåvor från Agunnaryds föreningar.

Vattentankar för dricksvatten

: 2016

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn har beviljats ca 7000 kr i bidrag för att köpa in två stycken vattentankar för dricksvatten. Vattentanken ska kunna lånas ut till de som behöver transportera dricksvatten, t.ex. när brunnar har sinat eller vid evenemang i byn.

Nya skyltar till Grannsamverkan i Agunnaryd

: 2016

Grannsamverkan i Agunnaryd har fått ett bidrag på ca 1300 kr för inköp av material för att kunna sätta upp nya skyltar som visar på Grannsamverkans närvaro i Agunnaryds byar.

Barnartist till Agunnaryds Sommarfest

: 2016

Agunnaryds Kolarförening beviljas ett bidrag på 15 000 kr för delfinansiering av barnartisten Häjkon Bäjkon vid Agunnaryds Sommarfest 2016. Bidraget kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Studieresa till London

: 2016

Glorious future. Have a nice visit in England! Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till ungdomarna i klass 6 som till sommaren avslutar sin tid på Agunnarydsskolan. Genom deras goda arbete inom den internationella profilen har de varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att de redigt ska få chans att testa sina ”verktyg för att möta världen” bjuder Agunnarydsstiftelsen dem på en studieresa till England med ett bidrag på 74 000 kr.

1 2