Visningskupa biodling

: 2022

Agunnaryds Biodlarförening beviljas 30 000 kr i bidrag för omkostnader för att bygga en visningskupa vid friluftsområdet Agunnarydsdammarna.

Kontaktperson: Hans Hansson, Agunnaryds Biodlarförening

Aktivitetshuset

: 2022

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, SPF Seniorerna Agunnaryd, Agunnaryds Skytteförening och Agunnaryds Idrottsförening beviljas 3 700 000 kronor i bidrag till byggnation av ett aktivitetshus. Föreningarna i samverkan kring aktivitetshuset har tidigare beviljats ca 3 700 000 kr av Allmänna Arvsfonden för byggnationen samt ca 700 000 kr från Leader Linné för att fylla huset med innehåll.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Annonsblad, hemsida samt välkomstkassar

: 2022

Agunnaryds Sockenråd beviljas bidrag på 83 000 kr för kostnader relaterat till kommunikation i form av annonsblad, hemsida samt välkomstkassar till nyblivna Agunnarydsbor.

Kontaktperson: Roos Hogervorst, Agunnaryds Sockenråd

Studieresa för klass 6

: 2022

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar er tid på Agunnarydskolan. Genom ert goda arbete på skolan har ni varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att ni tillsammans ska få ett redigt bra gemensamt minne från er skolgång i Agunnaryd bjuder Agunnarydsstiftelsen på en studieresa. Agunnarydsstiftelsen har beslutat att ge ett bidrag på ca 7000 kr för de kostnader som studieresan till Karlskrona motsvarar.

Kontaktperson: Janina Pedersen, Agunnarydskolan

Familjedag vid bygdegården 2022

: 2022

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegården.

Kontaktperson: Johnny Andersson, Agunnaryds Bygdegårdsförening

Kia’s Fotvård

: 2022

Kia’s fotvård, Kerstin Grundahl, beviljas 20 000 kr i bidrag för marknadsföring samt diverse kostnader i samband med uppstart av verksamheten med fotvård som bidrar till ökad service i Agunnaryd.

Kontaktperson: Kerstin Grundahl, Kia’s Fotvård

Agunnarydsritten 2022

: 2022

Växjö Distansryttarklubb beviljas 10 000 kr i bidrag för diverse omkostnader i samband med distanstävlingen Agunnarydsritten 2022.

Kontaktperson: Sara Henriksson, Växjö Distansryttarklubb