E-post:
info@agunnarydsstiftelsen.se

Postadress:
Agunnarydsstiftelsen
Lammakulla Östergård 1
341 77 AGUNNARYD

Tel:
070-626 30 64
Bengt Nilsson, ordförande


Bölsömötet-20140617-webb

Agunnarydsstiftelsens styrelse

Bengt Nilsson
Ordförande
AGUNNARYD


Heidi Kristiansson
Vice ordförande
AGUNNARYD


Mikael Andersson
Kassör
AGUNNARYD


Katarina Aronsson
Sekreterare
AGUNNARYD

Lars Danielsson
Ledamot
AGUNNARYD


Bertil Granrot
Lekmannarevisor
AGUNNARYD


Stefan Roubert
Aukoriserad revisor
Revisionsfirma Stefan Roubert & Co AB
Gästgivaregatan 9
341 33 LJUNGBY

Tidigare styrelseledamöter

Benny Lindahl för åren 2011-2017