Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Visningskupa biodling

: 2022

Agunnaryds Biodlarförening beviljas 30 000 kr i bidrag för omkostnader för att bygga en visningskupa vid friluftsområdet Agunnarydsdammarna.

Kontaktperson: Hans Hansson, Agunnaryds Biodlarförening

Aktivitetshuset

: 2022

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, SPF Seniorerna Agunnaryd, Agunnaryds Skytteförening och Agunnaryds Idrottsförening beviljas 3 700 000 kronor i bidrag till byggnation av ett aktivitetshus. Föreningarna i samverkan kring aktivitetshuset har tidigare beviljats ca 3 700 000 kr av Allmänna Arvsfonden för byggnationen samt ca 700 000 kr från Leader Linné för att fylla huset med innehåll.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Annonsblad, hemsida samt välkomstkassar

: 2022

Agunnaryds Sockenråd beviljas bidrag på 83 000 kr för kostnader relaterat till kommunikation i form av annonsblad, hemsida samt välkomstkassar till nyblivna Agunnarydsbor.

Kontaktperson: Roos Hogervorst, Agunnaryds Sockenråd

Studieresa för klass 6

: 2022

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar er tid på Agunnarydskolan. Genom ert goda arbete på skolan har ni varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att ni tillsammans ska få ett redigt bra gemensamt minne från er skolgång i Agunnaryd bjuder Agunnarydsstiftelsen på en studieresa. Agunnarydsstiftelsen har beslutat att ge ett bidrag på ca 7000 kr för de kostnader som studieresan till Karlskrona motsvarar.

Kontaktperson: Janina Pedersen, Agunnarydskolan

Familjedag vid bygdegården 2022

: 2022

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegården.

Kontaktperson: Johnny Andersson, Agunnaryds Bygdegårdsförening

Kia’s Fotvård

: 2022

Kia’s fotvård, Kerstin Grundahl, beviljas 20 000 kr i bidrag för marknadsföring samt diverse kostnader i samband med uppstart av verksamheten med fotvård som bidrar till ökad service i Agunnaryd.

Kontaktperson: Kerstin Grundahl, Kia’s Fotvård

Agunnarydsritten 2022

: 2022

Växjö Distansryttarklubb beviljas 10 000 kr i bidrag för diverse omkostnader i samband med distanstävlingen Agunnarydsritten 2022.

Kontaktperson: Sara Henriksson, Växjö Distansryttarklubb

Fortsatt stöd till fiberutbyggnad

: 2021

Agunnarydsstiftelsen reserverar 250 000 kr för fortsatt utbyggnad av fibernät i Agunnaryd. På fastigheten som ska anslutas måste det finnas fastboende för att stöd ska kunna erhållas. Agunnaryds LRF-avdelning administrerar såväl kontakt med fastighetsägare, fiberleverantör, och eventuella entreprenörer. Kontakta Agunnaryds LRF för eventuella frågor och information om möjligheter och övriga villkor.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryd LRF-avdelning

070-3463064

ingmar.ranglakop@gmail.com

Guldkant till Agunnaryds SPF 2021

: 2021

Agunnaryds SPF Seniorerna beviljas ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget kan t.ex. användas till material och aktiviteter som sätter guldkant på verksamheten inom föreningen under kommande året. Årliga guldkantspengar betalas ut till Agunnarydskolan/förskolan samt till Agunnaryds pensionärsförening och syftar till att skapa mervärde för yngre och äldre Agunnarydsbor.

Kontaktperson: Claes Ritzén, SPF Seniorerna Agunnaryd

Vi möts igen!

: 2021

I pandemins spår behöver vi inom Agunnaryds föreningar mötas igen – men vi ska träffas på ett säkert sätt utan att tränga ihop oss mer än nödvändigt.

Från nu (22 nov) och under hela 2022 erbjuder sig Agunnarydsstiftelsen att betala hyran när Agunnaryds föreningar har protokollförda möten i församlingshemmet eller bygdegården. Detta administreras genom att uthyrarna fakturerar stiftelsen direkt – ingen ansökan behövs. När ni bokar lokalen så uppge att det är ett möte där stiftelsen betalar hyran.

Erbjudandet gäller till alla föreningar i Agunnaryd vid t.ex. styrelsemöte, årsmöte, samverkansmöte eller arbetsgruppsmöte (dock ej religiösa eller partipolitiska föreningar som enligt stiftelsen stadgar inte kan erhålla stöd). I de fall det förekommer inköpt fika/mat förutsätts det att föreningen köper det från lanthandeln eller annan lokal aktör.

Genom att använd våra gemensamma lokaler och handla lokalt bidrar vi alla med att utveckla vårt Agunnaryd!

Vid frågor:

info@agunnarydsstiftelsen.se

1 2 3 4 14