Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2021

: 2021

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget ska användas till material, resor och/eller aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för förskolebarn och elever under 2021. Bidraget finansieras delvis från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, rektor Agunnarydskolan

Efterskänkt lån lanthandeln

: 2021

Som ett corona-stöd efterskänker Agunnarydsstiftelsen ett lån på 300 000 kr till Lanthandeln i Agunnaryd AB.

Kontaktperson: Lars Kindesjö, Lanthandeln i Agunnaryd AB

Nybyggnation brandgarage

: 2021

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 1,4 miljoner kronor i bidrag för finansiering av ett nytt brandgarage. Stiftelsen medverkar också till finansieringen genom ett lån.

Dessutom pågår också ett intensivt arbete med att söka externa bidrag till aktivitetshuset som planeras att byggas i anslutning till brandgaraget. Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan Skytteföreningen, SPF Seniorerna, Idrottsföreningen och Brandvärnet. Det planerade aktivitetshuset kommer möjliggöra aktiviteter som enklare rörelseövningar, luftgevärsskytte, lek och spel samt en golf- och sportsimulator. Husets gemensamma ytor så som fikarum, omklädningsrum och duschar ska kunna användas av alla som har verksamhet i huset. Det pågår även samverkan med Sockenrådet och gym-projektet som kan komma i ett senare skede.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Träningsglada barn AIF

: 2021

Agunnaryds IF beviljas 8 000 kr i bidrag för att för att skapa samhörighet och gruppkänsla genom att alla träningsglada barn ska få en egen träningströja med AIF-logga. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Krister Nilsson, AIF

Projektpeng Sockenrådet

: 2021

Agunnaryds Sockenråd beviljas 6000 kr (varav 3000 kr kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd). Bidraget ska användas för diverse omkostnader och aktiviteter som planeras genomföras under 2021.

Kontaktperson: Jonas Carlsson, Agunnaryds Sockenråd

Nystart av Agunnaryds Annonsblad

: 2021

Agunnaryds Sockenråd beviljas 50 000 kr i bidrag för omkostnader för att distribuera ett informations- och annonsblad i Agunnaryd.

Kontaktperson: Roos Hogervorst, Agunnaryds sockenråd

Utveckling av lärmiljöer på skolan

: 2021

Agunnarydsstiftelsen eftersträvar att tillsammans med Ljungby kommun finna former för att utveckla Agunnarydskolan till en attraktiv och modern skola på landsbygden. Agunnarydskolan beviljas därför 91 334 kr i bidrag för att i ett klassrum skapa nya lärmiljöer som främjar barnens och pedagogernas vardag i skolan.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, rektor, Agunnarydskolan

Projektering – brandgarage och aktivitetshus

: 2020

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, i samverkan med fler föreningar, beviljas 150 000 kr i bidrag att användas till konsultkostnader för projektering inför eventuell nybyggnation av brandgarage samt aktivitetshus.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Restaurering stenvalvsbro

: 2020

Ramsås-Tjurkö vägsamfallighet beviljas 20 000 kr i bidrag för att täcka halva kostanden av restaurering av valvbron vid Tjurkö kvarn.

Kontaktperson: Arne Lundin, Ramsås-Tjurkö vägsamfallighet

1 2 3 4 5 14