Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Hjärta Agunnaryd

: 2021

Agunnarydsstiftelsen satsar 200 000 kr på projektet ”Hjärta Agunnaryd”. Projektet avser att placera ut ca 10 st hjärtstartare på strategiska platser i Agunnaryd. Hjärtstartarna ska placeras lätt tillgängligt för alla i avsedda värmeskåp utomhus, t.ex. på hus- eller ladugårdsväggar. När olyckan är framme behöver vi hjälpas åt! Inom projektet kommer det också genomföras D-HLR-utbildningar samt samordning av registrering till tjänsten SMS-livräddare. Målet är att det ska finnas minst 50 st SMS-livräddare i Agunnaryd socken. Projektet ”Hjärta Agunnaryd” är en samverkan mellan SPF Seniorerna Agunnaryd, Agunnaryds LRF-avdelning, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn Noréns Säkert AB samt Agunnarydsstiftelsen.

Läs mer här:

Hjärta Agunnaryd

Kontaktperson:

Ingmar Nilsson, Agunnaryds LRF samt Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Claes Ritzén, Agunnaryds SPF

Förbättringar och tillgänglighetsanpassning bygdegården

: 2021

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 180 000 kr för förbättringar och tillgänglighetsanpassning i lokalen, såsom akustikplattor för förbättrad ljudmiljö, ny ljud- och bildanläggning i stora salen samt diverse snickeri- och målningsarbeten.

Kontaktperson: Johnny Andersson, Agunnaryds bygdegård

Chromebooks till årskurs 3

: 2021

Agunnaryds skola får ett bidrag på 16 000 kr för inköp av Chromebooks elevdator till årskurs 3.

Bakgrund: År 2016 finansierade Agunnarydsstiftelsen ett pilotprojekt där elever i Agunnarydskolans klass 4-6 fick varsin Chromebook att använda i undervisningen. Pilotprojektet fall väl ut och sedan dess tillhandahåller Ljungby kommun Chromebooks till alla elever i årskurs 4-6. Då Agunnarydskolan bedriver undervisning gemensamt för klass 3-4 beviljas nu bidrag så att även årskurs 3 har tillgång till elevdatorer för att underlätta undervisningen.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, rektor Agunnarydskolan

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2021

: 2021

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget ska användas till material, resor och/eller aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för förskolebarn och elever under 2021. Bidraget finansieras delvis från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, rektor Agunnarydskolan

Efterskänkt lån lanthandeln

: 2021

Som ett corona-stöd efterskänker Agunnarydsstiftelsen ett lån på 300 000 kr till Lanthandeln i Agunnaryd AB.

Kontaktperson: Lars Kindesjö, Lanthandeln i Agunnaryd AB

Nybyggnation brandgarage

: 2021

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 1,4 miljoner kronor i bidrag för finansiering av ett nytt brandgarage. Stiftelsen medverkar också till finansieringen genom ett lån.

Dessutom pågår också ett intensivt arbete med att söka externa bidrag till aktivitetshuset som planeras att byggas i anslutning till brandgaraget. Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan Skytteföreningen, SPF Seniorerna, Idrottsföreningen och Brandvärnet. Det planerade aktivitetshuset kommer möjliggöra aktiviteter som enklare rörelseövningar, luftgevärsskytte, lek och spel samt en golf- och sportsimulator. Husets gemensamma ytor så som fikarum, omklädningsrum och duschar ska kunna användas av alla som har verksamhet i huset. Det pågår även samverkan med Sockenrådet och gym-projektet som kan komma i ett senare skede.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Träningsglada barn AIF

: 2021

Agunnaryds IF beviljas 8 000 kr i bidrag för att för att skapa samhörighet och gruppkänsla genom att alla träningsglada barn ska få en egen träningströja med AIF-logga. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Krister Nilsson, AIF

Projektpeng Sockenrådet

: 2021

Agunnaryds Sockenråd beviljas 6000 kr (varav 3000 kr kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd). Bidraget ska användas för diverse omkostnader och aktiviteter som planeras genomföras under 2021.

Kontaktperson: Jonas Carlsson, Agunnaryds Sockenråd

Nystart av Agunnaryds Annonsblad

: 2021

Agunnaryds Sockenråd beviljas 50 000 kr i bidrag för omkostnader för att distribuera ett informations- och annonsblad i Agunnaryd.

Kontaktperson: Roos Hogervorst, Agunnaryds sockenråd

1 2 3 4 5 14