Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Agunnarydselever upplever Stockholm

: 2020

Agunnarydskolans Föräldraförening beviljas 45 591 kr för att genomföra en resa till Stockholm för eleverna i klass 5-6. Bidraget ska användas i linje med det som angavs i ansökan daterad 2020-02-21.

Kontaktperson: Jessica Ström, Agunnarydskolans Föräldraförening

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2020

: 2020

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på totalt 25 000 kr. Bidraget ska användas till material, resor och/eller aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för förskolebarn och elever under 2020. Bidraget finansieras delvis från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Viktoria Henriksson, rektor Agunnarydskolan

Elmtåsa Ängslada

: 2020

Föreningen Elmtåsa Ängslada beviljas 10 000 kr i bidrag för att genomföra en festlighet vid Elmtåsa Ängslada under sommaren 2020. Dessutom beviljas föreningen ett lånelöfte om 61 000 kr för att täcka kostnaderna under genomförandetiden av takbyte.

Kontaktperson: Anders Aronsson, Elmtåsa Ängslada

Välkommen till Agunnaryd!

: 2020

Agunnaryds Sockenråd beviljas 17 032 kr i bidrag som ska täcka kostnader för välkomstkassen som delas ut till alla hushåll i Agunnaryds socken där det finns med minst en nyinflyttad person. Som nyinflyttad räknas i detta fall person som flyttar in från annan ort, samt Agunnarydsungdomar som skaffar sitt första egna boende.

Kontaktperson: Jonas Carlsson, Agunnaryds Sockenråd

Installation av larm i lanthandeln

: 2020

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening beviljas 38 000 kr i bidrag för installation av inbrottslarm, brandlarm och överfallslarm i lanthandeln.

Kontakperson: Eva Jönsson, ALEF

Agunnaryds hemsidor

: 2019

Agunnaryds Allehanda har beviljats ca 3 000 kr för kostnader kopplat till Agunnaryds olika hemsidor.

Kontaktperson: Inger Johansson, Agunnaryds Allehanda

Markarbeten vid idrottsplatsen

: 2019

Agunnaryds IF beviljas 73 000 kr i bidrag som kostnadstäckning för diverse markarbeten samt att flytta en lagringscontainer på idrottsplatsen.

Kontaktperson: Rolf Nilsson, Agunnaryds IF

 

Pappa Kapsyl i Bygdegården

: 2019

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på ca 1 500 kr som till del ska täcka kostnader för familjearrangemanget vid Bygdegråden med underhållning av Pappa Kapsyl. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Johnny Andersson, Agunnaryds Bygdegårdsförening

Robotgräsklippare till Ekvallen

: 2019

Agunnaryds IF beviljas 47 980 kr i bidrag för att till del täcka kostnaden för installation av robotgräsklippare på Ekvallen.

Kontaktperson: Ulf Svensson, Agunnaryds IF

Automatiska brandlarm med lokal åtgärd

: 2019

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 58 125 kr i bidrag delfinansiering av projektet att installera brandvarningssystem i Agunnaryds Hembygdsgård, Agunnaryds Bygdegård, Mangårdsbyggnaden på Marsholm samt i Brandgaraget. Husen är på olika sätt värdefulla för byn, och även om de skulle gå att bygga upp igen (vissa är dock helt oersättliga) så skulle det drabba byn hårt om de brinner och inte kan användas. Om larm utlöser kommer Agunnaryds Frivilliga Brandvärn samt utvalda kontaktpersoner för respektive fastighet få ett SMS för att sedan genomföra kontroll och eventuellt larma vidare vid behov.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

1 2 3 4 5 6 7 14