Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd via Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi att Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Ingvar Kamprad stipulerat.

Robotgräsklippare till Ekvallen

: 2019

Agunnaryds IF beviljas 47 980 kr i bidrag för att till del täcka kostnaden för installation av robotgräsklippare på Ekvallen.

Kontaktperson: Ulf Svensson, Agunnaryds IF

Automatiska brandlarm med lokal åtgärd

: 2019

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 58 125 kr i bidrag delfinansiering av projektet att installera brandvarningssystem i Agunnaryds Hembygdsgård, Agunnaryds Bygdegård, Mangårdsbyggnaden på Marsholm samt i Brandgaraget. Husen är på olika sätt värdefulla för byn, och även om de skulle gå att bygga upp igen (vissa är dock helt oersättliga) så skulle det drabba byn hårt om de brinner och inte kan användas. Om larm utlöser kommer Agunnaryds Frivilliga Brandvärn samt utvalda kontaktpersoner för respektive fastighet få ett SMS för att sedan genomföra kontroll och eventuellt larma vidare vid behov.

Kontaktperson: Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Agunnaryds Sommarfest 2019

: 2019

Agunnaryds Sockenråd beviljas ett bidrag på 58 000 kr som täckning för kostnader för scen, ljud och ljus som behövs för att genomföra Agunnaryds Sommarfest 2019.

Kontaktperson: Josefin Granrot, Agunnaryds Sockenråd

Glorious future. Have a nice visit in England!

: 2019

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till ungdomarna i klass 6 som till sommaren avslutar sin tid på Agunnarydsskolan. Genom sitt goda arbete inom den internationella profilen har de varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att de redigt ska få chans att testa sina ”verktyg för att möta världen” vill Agunnarydsstiftelsen bjuda dem på en studieresa till England. Bidraget är på 94 336 kr.

Kontaktperson: Susann Olofsson, Agunnarydskolan

Lån till lanthandeln

: 2019

Agunnarydsstiftelsen stöttar den nya organisationen för affärsrörelsen genom att bevilja ett lån till Lanthandeln i Agunnaryd AB (som ägs av Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening). Lantandeln i Agunnaryd AB kommer jobba aktivt för att söka stöd från andra bidragsgivare som specifikt syftar till att utveckla affärsrörelser på landsbygden. Avstämningar kommer göras löpande för att utvärdera bolagets ekonomi.

Kontaktperson: Lars Kindesjö, Lanthandeln i Agunnaryd AB

Förlagsinsats ALEF

: 2019

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening (ALEF) tillförs 100 000 kr genom att stiftelsen investerar i en förlagsandel. Tillskottet ska användas för att förvärva affärsrörelsen Lanthandeln i Agunnaryd AB.

Kontaktperson: Gunnel Nilsson, ALEF

Familjedag vid Bygdegården

: 2019

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på 15 000 kr som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegråden den 6 juni 2019. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Johnny Andersson, Agunnaryds Bygdegårdsförening

Konsert med Gladys Del Pilar

: 2019

Röda Korset i Agunnaryd beviljas 50 000 kr i bidrag för att täcka kostnader för gage, resor, logi och förtäring för artister och andra medverkande i samband med en konsert i Agunnaryds Kyrka.

Kontaktperson: Eva Nilsson, Agunnaryds Räda Kors-krets

Investeringar i Granntrygghet Agunnaryd

: 2018

Granntrygghet Agunnaryd beviljas 24 000 kr i bidrag för investeringar i utrustning som underlättar arbetet med grannsamverkan i Agunnaryds socken.

Kontaktperson: Johnny Spijk, Granntrygghet Agunnaryd

CrossNature

: 2018

AIF beviljas 33 000 kr i bidrag för att utbilda instruktörer för gruppträningsformen CrossNature. Spännande initiativ som breddar föreningens verksamhet.

Läs mer om CrossNature: http://www.crossnature.se/

Kontaktperson: Josefin Granrot

1 2 3 4 5 6 7 13